Související

Profil společnosti SV

Profil společnosti

Česká genetická banka spol. s r. o. (ČGB) byla založena v roce 2008 jako nestátní zdravotní zařízení specializující se na kmenové buňky. Zakladatelem a garantem projektu je MUDr. Radek Klubal.      

V první části projektu jsme vybudovali zázemí na vysoké profesní a technické úrovni.

V části druhé jsme vypracovali a zavedli protokoly pro zpracování, uložení a výdej tzv. hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve (povolení od SÚKL jsme obdrželi v roce 2013) a z krve dospělých (povolení od SÚKL z roku 2014).

V současné době pracujeme na zavedení léčebných protokolů do léčebné praxe. Soustředíme se na využití hematopoetických buněk v imunologii při léčbě imunodeficitů, autoimunity, chronických infekcí, onkologických onemocnění a také v transplantační medicíně. 

Samostatnou kapitolou v moderní medicíně je proces regenerace, v němž se využívá unikátních vlastností kmenových buněk k obnově poškozených tkání. V tomto ohledu úzce spolupracujeme s Medicínským centrem Praha, které v roce 2015 získalo povolení k léčbě tzv. mezenchymálními kmenovými buňkami ve veterinární medicíně (AVECELL). Věříme, že výsledky této unikátní moderní terapie bude možné využít pro budoucí aplikaci i v humánní medicíně. 

Laboratoř ČGB je vybavena špičkovou moderní technologií (AXP® systém, BioArchive®, SpectraOptia, iScan, BD FACS Canto™, Cryomed, Cryoplus), která garantuje nejvyšší možný standard současnosti. Používaná technologie a protokoly zajišťují společnosti plnou kompatibilitu a suverénní partnerství v mezinárodních profesních strukturách (ISSCR, ISCT, EBMT, ASH, ASFA, ESHG, ASHG).