Související

Účinnost transplantační terapie mezenchymálních kmenových buněk v léčbě cukrovky typu 1 a 2

Účinnost transplantační terapie mezenchymálních kmenových buněk v léčbě cukrovky typu 1 a 2

Cukrovka prvního a druhého typu postihuje stále více lidí. Léčba je celoživotní a mnohdy náročná, jak pro pacienta, tak finančně. V posledních letech byly provedeny studie, většinou menší, které použily k léčbě pacientů s cukrovkou kmenové buňky. Autoři metaanalýzy hodnotili data z 10 studií, které splňovaly přísné parametry. Čtyři z těchto studií zahrnovaly pacienty s cukrovkou typu 1 a šest s cukrovkou typu 2. Ve studiích bylo 239 pacientů (léčených kmenovými buňkami nebo placebem).

Pacienti, kterým byly podány kmenové buňky, měli po léčbě nižší hodnoty glykovaného hemoglobinu (ten vzniká v případě, kdy je dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi). U pacientů s cukrovkou typu 1, u nichž se inzulin tvoří minimálně nebo vůbec, se zvýšila hladina C-peptidu, který odráží tvorbu inzulinu. Pacienti mohli snížit dávky inzulinu.

Celkové výsledky tedy potvrzují, že kmenové buňky mohou pomoci pacientům s oběma typy cukrovky. U pacientů dochází ke stabilizaci hladin krevního cukru v krvi a ke zvýšení tvorby inzulinu slinivkou, což umožní snížit dávky inzulinu, ať už podávaného perem či inzulínovou pumpu.

Zdroj: Efficacy of mesenchymal stem cell transplantation therapy for type 1 and type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis

17.05.2021, DH