Související

Profil společnosti

Česká genetická banka spol. s r. o. byla založena v roce 2008 jako nestátní zdravotní zařízení specializující se na kmenové buňky. Zakladatelem a garantem projektu je MUDr. Radek Klubal.      

V první části projektu jsme vybudovali zázemí na vysoké profesní a technické úrovni.

V části druhé jsme vypracovali a zavedli protokoly pro zpracování, uložení a výdej tzv. hematopoetických kmenových buněk z pupečníkové krve (povolení od SÚKL jsme obdrželi v roce 2013) a z krve dospělých (povolení od SÚKL z roku 2014).

V roce 2017 došlo k fúzi České genetické banky a Medicínského centra Praha (MCP), nyní vše zajišťuje MCP.

V současné době pracujeme na zavedení léčebných protokolů do léčebné praxe. Soustředíme se na využití hematopoetických buněk v imunologii při léčbě imunodeficitů, autoimunity, chronických infekcí, onkologických onemocnění a také v transplantační medicíně. 

Samostatnou kapitolou v moderní medicíně je proces regenerace, v němž se využívá unikátních vlastností kmenových buněk k obnově poškozených tkání. Na tuto oblast se soustředí projekt MCP AVECELL, který v roce 2015 získal povolení k léčbě tzv. mezenchymálními kmenovými buňkami ve veterinární medicíně. Věříme, že výsledky této unikátní moderní terapie bude možné využít pro budoucí aplikaci i v humánní medicíně. 

Laboratoř MCP je vybavena špičkovou moderní technologií (AXP® systém, BioArchive®, SpectraOptia, iScan, BD FACS Canto™, Cryomed, Cryoplus), která garantuje nejvyšší možný standard současnosti. Používaná technologie a protokoly zajišťují společnosti plnou kompatibilitu a suverénní partnerství v mezinárodních profesních strukturách (ISSCR, ISCT, EBMT, ASH, ASFA, ESHG, ASHG).

ČESKÁ GENETICKÁ BANKA v České televizi

S naší účastí natočila Česká televize vzdělávací pořad pro mládež o kmenových buňkách.

Anotace pořadu: Kmenové buňky byly objeveny až počátkem 80. let minulého století. Jejich schopnost opravit poškozené tkáně lidského těla fascinuje vědce a lékaře dodnes. Marek s Michaelem budou zjišťovat, jaké zázračné vlastnosti tyto buňky mají a proč je léčba kmenovými buňkami považovaná za léčbu budoucnosti.

Odvysíláno v pátek 7. 2. 2014 ve 14:45 na ČT :D

http://decko.ceskatelevize.cz/lovci-zahad