Související

Archivace kmenových buněk pupečníkové krve

V roce 2017 došlo k fúzi České genetické banky a Medicínského centra Praha (MCP), nyní vše zajišťuje MCP.
  • Množstvím a dostupností buněk se jedná o unikátní životní příležitost, která se již nebude opakovat.
  • Po porodu jsou k dispozici v jedinečné kvalitě, nezatížené nemocemi, životním prostředím a životním stylem.
  • Hluboce zamražené si uchovávají své původní vlastnosti.
  • V případě potřeby jsou kdykoliv k dispozici, není potřeba hledat vhodného dárce.

ODBĚR A ULOŽENÍ KMENOVÝCH BUNĚK Z PUPEČNÍKOVÉ KRVE

PŘÍPRAVA K ODBĚRU KMENOVÝCH BUNĚK

Maminka, která se rozhodne pro odběr pupečníkové krve, se nemusí nijak zdravotně připravovat. V době před porodem vyplní Dotazník o zdravotním stavu, který zašle do Medicínského centra Praha (MCP) a na jehož základě lékař MCP posoudí zdravotní způsobilost maminky k odběru. Po uzavření smlouvy je informována příslušná porodnice, v níž se odběr pupečníkové krve uskuteční.

ODBĚR PUPEČNÍKOVÉ KRVE

Odběr pupečníkové krve se provádí ihned po narození dítěte, a to i v případě porodu císařským řezem. Proces odběru je bezbolestný pro matku i novorozence a nezasahuje do průběhu porodu. 

TRANSPORT PUPEČNÍKOVÉ KRVE

Vak s odebranou pupečníkovou krví je přepraven z porodnice do laboratoře k dalšímu zpracování. Rychlý a bezpečný převoz pupečníkové krve zajišťujeme 24 hodin denně. 

ZPRACOVÁNÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

Pupečníková krev je po doručení do laboratoře zpracována a připravena k dlouhodobému skladování. 

Medicínské centrum Praha jako jediná společnost v České republice využívá AXP AutoExpress systém, který zajišťuje oddělení kmenových buněk od ostatních krevních elementů. Oddělené kmenové buňky pak mohou být zamrazeny "na míru", tzn. dle jejich  osobitých biologických vlastností. Celý proces zpracování probíhá za přísných aseptických podmínek.

USKLADNĚNÍ KMENOVÝCH BUNĚK

Správně provedené zamrazení kmenových buněk a jejich bezpečné uložení je pro jejich budoucí léčebné použití kritické. Proto vedle systému AXP AutoExpress systém, používáme robotickou linku BioArchive®, která provede řízené zamrazení, monitoruje a koriguje konstantní teplotu a zajišťuje individuální zabezpečení každého vzorku. 

LÉČEBNE POUŽITÍ KMENOVÝCH BUNĚK

Před každým výdejem k léčebnému použití jsou kmenové buňky kontrolovány a následně přepraveny k léčebné aplikaci.

KONZULTACE

Rádi Vám vše vystvětlíme osobně.

Všeobecné obchodní podmínky odběru a uskladnění pupečníkové krve

Všeobecné obchodní podmínky odběru a uskladnění kmenových buněk z periferní krve