Související

BioArchive System

BioArchive® System je unikátní robotický systém k uchovávání hluboko zmrazených kmenových buněk. 

  • patentovaný proces garantuje dokonalé zamrazení a zabezpečení buněk
  • díky jednotnému objemu vzorků (21 ml) jsou zajištěny shodné zamrazovací podmínky pro všechny vzorky
  • každý krok zpracování a zamrazení je řízený počítačem, tím je zajištěno jednotné zpracování každého vzorku
  • počítačem řízený proces zajišťuje téměř absolutní kontrolu celého procesu zpracování
  • každý vzorek má svůj unikátní čárový kód a je uložen odděleně od ostatních vzorků
  • počítačový systém tak monitoruje a chrání každý uložený vzorek
  • individuální skladování a vyhledávání jednotlivých vzorků kmenových buněk brání nežádoucím teplotním výkyvům
  • v kombinaci s AXP systémem garantuje 95% uchování životaschopných CD34+ kmenových buněk (nejvíce ze všech známých skladovacích systémů)

      

NEW YORK CORD BLOOD BANK

Klíčová světová pracoviště využívají unikátní systém BioArchive®  a  AXP® AutoExpress ke zpracování a ukládání pupečníkové krve.