Související

Často kladené dotazy

FAQ - Pupečníková krev

Co je pupečníková krev?

Pupečníková krev se nachází v pupeční šňůře a placentě, které v průběhu těhotenství spojují plod s matkou a zajišťují výživu i "dýchání" dítěte. Ačkoli se po porodu stávají pupečník i placenta nepotřebnými, odebraná krev z těchto orgánů může dítěti zachránit život v dalších letech života. Pupečníková krev je bohatá na kmenové buňky, jichž je možné využít k léčbě celé řady nemocí.

Co jsou kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou nediferencované, nespecializované buňky, které mají schopnost sebeobnovy a které se mohou přeměnit na jakýkoli typ tělesných buněk. Tato schopnost umožňuje nahrazovat poškozené buňky, opravovat tkáně a orgány při poranění. Kmenové buňky fungují jako "zásobárna náhradních dílů" pro organismus. Kmenové buňky se ve velké míře nacházejí v pupečníkové krvi a v kostní dřeni,  v menší míře pak v periferní krvi, tělesných tkáních a orgánech.

Jak se liší kmenové buňky pupečníkové krve od kmenových buněk z normální krve nebo z kostní dřeně?

Pupečníková krev obsahuje velmi mladé, dobře se dělící nezralé kmenové buňky schopné diferencovat se do všech typů tělesných buněk, které nejsou zatíženy vnějšími a vnitřními faktory, jakými jsou např. životní styl nebo různé nemoci. Kvalita kmenových buněk s postupujícím věkem klesá, proto lze kmenové buňky z pupečníkové považovat za nejkvalitnější.

K čemu je dobré uložení kmenových buněk z pupečníkové krve?

Již v době před narozením dítěte je vhodné myslet na jeho zdraví, na nemoci, kterými může trpět v dětství i v dospělém věku. Pupečníkovou krev je vhodné uchovat pro preventivní i pro léčebné účely. Transplantace vlastní pupečníkové krve je výhodná, neboť odpadá riziko odmítnutí buněk organismem. Kmenové buňky z pupečníkové krve mají stejně jako kmenové buňky z kostní dřeně schopnost dělení a přeměny do mnohých typů tělesných buněk, např. svalových, nervových a kostních. Jejich potenciál je využíván v hematologii, imunologii, onkologii, infekčním lékařství a stále více i v regenerativní medicíně.  

Jak probíhá odběr pupečníkové krve? Nemůže narušit průběh porodu a ohrozit tak zdraví miminka?

Odběr pupečníkové krve nepředstavuje žádné nebezpečí pro dítě ani pro matku. Není zásahem do průběhu porodu, odehrává se až po porodu dítěte. Odběr pupečníkové krve začíná okamžitě po porodu dítěte v době před porodem placenty. Pupečník se standardně podváže a přestřihne, dítě je předáno pediatrovi. Mezitím je pupečník, který je stále spojen s placentou uvnitř dělohy, omyt, opláchnut sterilním roztokem, položen na sterilní roušku a pomocí připraveného speciálního setu se provede odběr pupečníkové krve. Je napíchnuta pupečníková žíla, což matka necítí, a krev samovolně vytéká do odběrového vaku. Po odběru proběhne běžný porod placenty. Odběr není nijak bolestivý, žádná etapa porodu není narušena a ani zdraví dítěte či matky není v ohrožení.

Může být pupečníková krev odebrána při císařském řezu?

Odběr pupečníkové krve je možný i při císařském řezu.

Lze provést odběr pupečníkové krve u vícečetného těhotenství? Jak probíhá?

U vícečetných těhotenství (dvojčata apod.) je odběr pupečníkové krve také možný. Odběr u vícečetného těhotenství probíhá stejně jako u odběru jednočetného těhotenství. Každému dítěti je uskladněna jeho vlastní krev. 

Co mám dělat, pokud plánuji při porodu odběr kmenových buněk z pupečníkové krve?

Na našich internetových stránkách vyplníte nezávazný formulář o odběru pupečníkové krve. Následně Vás kontaktuje náš pracovník a domluví další postup. 

Jak dlouho může být pupečníková krev uskladněna?      

Právní úprava, ani instituce, které její dodržování kontrolují, neukládají žádné časové omezení pro skladování buněk. Požadují ale tzv. validaci procesu zpracování a skladování buněk, aby byla zaručena kvalita uskladněných buněk i po rozmrazení, a tím zaručena použitelnost buněk pro následnou aplikaci. Naše společnost ukládá pupečníkovou krev do tekutého dusíku, který se ukazuje jako nejlepší médium pro dlouhodobou archivaci buněk. Zároveň využíváme nejmodernější technologii (BioArchive), která garantuje životaschopnost buněk po rozmrazení i u buněk, které byly uskladněny i několik desítek let.

Kde všude je možné odběr podstoupit? 

Odběr je možné podstoupit ve všech porodnicích, které jsou smluvním partnerem České genetické banky. 

FAQ - Periferní krev

Proč je dobré kmenové buňky odebrat?

Uložení kmenových buněk je prevencí, zdravotní investicí do budoucna. 

Jaké konkrétní nemoci a problémy je možné řešit použitím kmenových buněk?

Standardně se tyto buňky využívají k náhradě krvetvorby, např. u nemocí či poškození kostní dřeně, u rakoviny krve, u nemocí z oblasti imunologie v regenerativní medicíně a neurologii.

Jaký je rozdíl mezi použitím autologních (vlastních) a alogenních (cizích) kmenových buněk?

Při léčbě kmenovými buňkami je možné využít i buňky, které byly odebrány jinému člověku (alogenní), je zde ale riziko, že nedojde k  přijetí "cizích" buněk. Riziku je možné předejít odebráním a následným použitím vlastních kmenových, tedy autologních, buněk.

V jakém věku je optimální si nechat kmenové buňky odebrat a uložit?

Nejvhodnější je podstoupit odběr v 15−50 letech.

Mohu si nechat odebrat kmenové buňky i ve vyšším věku? Mohou mi pak uložené buňky nějak pomoci?

Kmenové buňky si svou aktivitu, schopnost se dělit a vyvíjet do různých typů buněk, zachovávají i v pokročilém věku člověka, jejich počet je jen nižší. Tzn. případný odběr trvá déle nebo proběhne opakovaně.

Co mám dělat, pokud plánuji odběr kmenových buněk z periferní krve?

Na našich internetových stránkách vyplníte nezávazný formulář o odběru periferní krve. Následně Vás kontaktuje náš pracovník a domluví další postup.

Jak odběr probíhá?

Odběr krve pro separaci kmenových buněk probíhá ambulantně pomocí separátoru Spectra Optia a trvá 2-3 hodiny.

Je potřeba se na odběr buněk z periferní krve nějak připravit?

Před odběrem kmenových buněk (3–6 měsíců) doporučujeme upravit životosprávu. Pro budoucí využití je důležité, aby odebrané buňky byly v co nejlepší kondici.