Související

Archivace kmenových buněk v dospělosti

V roce 2017 došlo k fúzi České genetické banky a Medicínského centra Praha (MCP), nyní vše zajišťuje MCP.
  • Uchování vlastních kmenových buněk má především preventivní charakter.
  • Včasný odběr a archivace umožňuje zálohu více zdravých nepoškozených zárodečných buněk.
  • Hluboce zamrazené buňky si uchovávají své vlastnosti a nepodléhají každodenním rizikovým vlivům.
  • V případě potřeby jsou kdykoliv k dispozici, není potřeba hledat vhodného dárce.

ODBĚR A ULOŽENÍ KMENOVÝCH BUNĚK Z DOSPĚLÉ KRVE

PŘÍPRAVA K ODBĚRU KMENOVÝCH BUNĚK

Před vlastním odběrem kmenových buněk je provedeno dvoustupňové lékařské vyšetření. Od zájemců požadujeme stručný výpis ze zdravotní dokumentace a vyplněný dotazník Medicínského centra Praha (MCP). Na základě těchto dokumentů rozhodne lékař MCP o základní zdravotní způsobilosti zájemce k odběru. Následně proběhne podrobné lékařské a laboratorní vyšetření na našem pracovišti a naplánuje se termín odběru.

ODBĚR KMENOVÝCH BUNĚK

Odběr probíhá na přístrojích Spectra Optia, které jsou v současnosti nejlepším technologickým zařízením pro separaci - aferézu. Samotný odběr je bezbolestný, provádí se ambulantně a může se dle potřeby opakovat.

ZPRACOVÁNÍ KMENOVÝCH BUNĚK

Zpracování separovaných buněk probíhá v laboratořích MCP za přísných aseptických podmínek. Tzv. čisté prostory zaručují nejvyšší možný standard prostředí bez mikrobiálních a prachových částic, které by mohly vzorek kontaminovat.

USKLADNĚNÍ KMENOVÝCH BUNĚK

Správné zpracování a optimalizované zamrazení kmenových buněk je pro jejich dlouhodobou archivaci klíčové. Proto Medicínské centrum Praha zvolilo špičkovou patentovanou technologii společnosti Thermogenesis a Thermo Scientific (BioArchiveCryomed). 

LÉČEBNÉ POUŽITÍ KMENOVÝCH BUNĚK

Před každým výdejem k léčebnému použití jsou kmenové buňky kontrolovány a následně přepraveny k léčebné aplikaci.

KONZULTACE

Rádi Vám vše vystvětlíme osobně.

Všeobecné obchodní podmínky odběru a uskladnění pupečníkové krve

Všeobecné obchodní podmínky odběru a uskladnění kmenových buněk z periferní krve