Související

Využití buněk

V roce 2017 došlo k fúzi České genetické banky a Medicínského centra Praha (MCP), nyní vše zajišťuje MCP.

kmenové buňky z pupečníkové krve

Pupečníková krev se nachází v placentě a pupeční šňůře novorozenců a je jedinečným zdrojem hematopoetických kmenových buněk. Jedná se o zárodečné buňky, ze kterých se formují červené krvinky, krevní destičky a buňky imunitního systému. S postupujícím věkem koncentrace těchto buněk významně klesá, čímž se snižuje regenerační potenciál krvetvorby, včetně imunity.

Vedle hematopoetických kmenových buněk je pupečníková krev zdrojem tzv. mezenchymálních kmenových buněk, které se podílí na regenerativních procesech pojivové tkáně, například chrupavky, šlach nebo svaloviny.

Hematopoetické kmenové buňky se více než 60 let využívají k léčbě hematologických a onkologických onemocnění. Nově přibývá klinických studií využívající unikátních vlastností kmenových buněk v regenerativní medicíně, imunologii a infekčním lékařství.

www.clinicaltrials.gov

KMENOVÉ BUŇKY z PERIFERNÍ KRVE

Oproti pupečníkové krvi obsahuje krev dospělého člověka jen malé množství tzv. hematopoetických kmenových buněk, kterých s přibývajícím věkem ubývá. I to je důvod, proč ve stáří slábne regenerační potenciál krvetvorby a imunita. Kromě toho jsou naše zárodečné buňky v průběhu života poškozovány nemocemi, léky, životním stylem nebo znečištěným životním prostředím.

Včasné preventivní uložení vlastních hematopoetických kmenových buněk má proto mnoho zdravotních důvodů. Je až překvapivé, že tento jednoduchý výkon není součástí dlouhodobé zdravotní politiky vyspělých zemí. Historicky mohl být důvodem organizačně i zdravotně náročný odběr kostní dřeně; toto však již v dnešní době neplatí a původně chirurgický zákrok plně nahradily tzv. separátory, při kterých se odebírá jen krev. Odběr je bezbolestný, provádí se ambulantně a může se dle potřeby opakovat.

www.clinicaltrials.gov