Související

Výzkumná aktivita

V roce 2017 došlo k fúzi České genetické banky a Medicínského centra Praha (MCP), nyní vše zajišťuje MCP.

Medicínské centrum Praha vyvíjí v oblasti výzkumu kmenových buněk vlastní vědeckou činnost.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Submitted (2015)
Journal of Clinical & Cellular Immunology 
Hematopoetic-stem-cell based therapy for HIV disease: The paradigm set by ′Berlin’ versus ′Essen’ Patients
(Josef Bodor, Radek Klubal, Petr Kobylka and Hans-Peter Kiem)

Cytotherapy: The Journal of Cell Therapy, Vol. 16, Issue 4 (2014)
Tenfold expansion of regulatory T cells homozygous for the CCR5 gene variant Δ32 after CD3/CD28 activation in the presence of exogenously added recombinant IL-2 in vitro
(Katerina Pavelcova, Miroslav Trunda, Julie Chalupnikova, Jan Jencik, Radek Klubal and Josef Bodor)

Česká revmatologie č. 4 (2013)
Regulační T-Lymfocyty jako nástroj suprese imunitního systému
(Josef Bodor, Kateřina Pavelcová, Radek Klubal)

ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH A PŘEDNÁŠKÁCH

European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) - 41st Annual Meeting  (Istanbul, Turkey, 2015)

Fraunhofer Life Science Symposium 2014 (Leipzig, Germany, 2014)

40th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (Milano, Italy, 2014)

European Society of Human Genetics (ESHG) - European Human Genetics Conference 2014 (Milano, Italy, 2014)

20th International Society for Cellular Therapy Annual Meeting (Paris, France, 2014)

World Conference on Regenerative Medicine (Leipzig, Germany, 2013)

International Society for Cellular Therapy Regional Meeting (Philadelphia, USA, 2013)

BioArchive 2013 Meeting (Liège, Belgium, 2013)

7th Annual Genomics of Common Diseases Meeting (Oxford, UK, 2013)

NAVRMA Conference (Savannah, USA, 2012)

NHS Cord Blood Bank Site Visit (Bristol, England, 2011)

Illumina User Group Meeting (Heidelberg, Germany, 2011)

Konference "13. pracovní dny v transfuzním lékařství" (Praha, 2011)

Konference "XXV. Olomoucké hematologické dny" (Olomouc, 2011)

BioArchive® Users Group Meeting (Barcelona, Spain, 2011)

Konference "V4 International Conference Analytical Cytometry VII", (Mikulov, 2013)

Konference "XXV. Olomoucké hematologické dny" (Olomouc, 2011)

Konference "13. pracovní dny v transfuzním lékařství" (Praha, 2011)