Související

Kmenové buňky z periferní krve

V roce 2017 došlo k fúzi České genetické banky a Medicínského centra Praha (MCP), nyní vše zajišťuje MCP.

Kmenové buňky jsou vzácnou složkou naší krve. Tzv. hematopoetické kmenové buňky jsou zárodečným zdrojem červených a bílých krvinek. Červené krvinky distribuují kyslík, bílé jsou základem našeho imunitního systému. Hematopoetické kmenové buňky tak zajišťují životně důležité funkce, bez kterých není život možný. 

S přibývajícím věkem těchto zárodečných buněk ubývá. Zároveň jsou poškozovány nemocemi, životním stylem, znečištěným životním prostředím nebo dokonce léčbou. 

Projekt Medicínského centra Praha (MCP) umožňuje preventivní odběr a včasné uložení kmenových buněk v době, kdy nejsme zatíženi věkem, nemocí, léky apod. V případě potřeby jsou kdykoliv k dispozici. Tímto preventivním opatřením máme možnost zrekonstruovat dle potřeby naší krvetvorbu nebo imunitu. Popřípadě lze pomocí našich mladých uložených buněk dodatečně znásobit imunitu v případě onkologických nebo závažných infekčních nemocí (např. při HIV).

Druhou důležitou populací zárodečných buněk v periferním řečišti jsou tzv. mezenchymální kmenové buňky, které se podílí na průběžné celoživotní regeneraci poraněných a opotřebovaných tkání. Opět věkem těchto buněk ubývá, i proto naše schopnost regenerace slábne. Obecně se dá říci, že i proto stárneme.

Opět, včasné uložení a uchování této skupiny buněk nám dává příležitost průběžně doplňovat a posilovat náš regenerační potenciál.

Zdrojem zmíněných kmenových buněk je kostní dřeň, odkud jsou dle fyziologické potřeby organismu během života průběžně vyplavovány. Největší koncentrace je v krvi novorozenců, věkem jejich množství ubývá. 

Díky moderním technologiím je v současné době možné zachytit i malé množství kmenových buněk přímo v periferním řečišti, tzn. již není nutná operace pro odběr z kostní dřeně.

K odběru kmenových buněk používá MCP nejmodernější přístroj pro separaci na světě (Spectra Optia). Technologie společnosti Terumo BCT zaručuje vysokou efektivitu sběru buněk. Odběr probíhá ambulantně a zabere přibližně 2-3 hodiny. Buňky jsou po odběru okamžitě zpracovány a dlouhodobě bezpečně uloženy. Odběr lze samozřejmě dle individuální potřeby opakovat.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás na bezplatné telefonní lince 800 444 442.

Velmi rád s Vámi tuto unikátní příležitost proberu osobně.

MUDr. Radek Klubal 

 

Všeobecné obchodní podmínky odběru a uskladnění pupečníkové krve

Všeobecné obchodní podmínky odběru a uskladnění kmenových buněk z periferní krve