Související

Prostory s vyšší třídou čistoty

Prostory laboratoře ČGB s vyšší třídou čistoty zajišťují kontinuální sterilitu pracovního prostředí a zabezpečují tak biologickou čistotu a nezávadnost zpracovávaného biologického materiálu.

Prostory laboratoře České genetické banky vyhovují požadavkům definovaným v Pokynech pro správnou výrobní praxi (VYR-32 zveřejněné SÚKL). 

Čisté prostory ČGB