Související

Mobilizace

Při odběru krvetvorných kmenových buněk pomocí separátoru je třeba získat dostatečné množství buněk, aby mohly být tyto buňky uchovány a připraveny k případnému pozdějšímu použití. V periferní krvi lidí je za běžných okolností jen malé množství krvetvorných kmenových buněk. Aby bylo možné pomocí separátoru odebrat dostatčné množství těchto buněk, je možné provést tzv. mobilizaci, při které se množství krvetvorných buněk v periferní krvi výrazně zvýší. Běžně se k tomuto účelu používá tzv. faktor stimulující kolonie granulocytů (zkratka G-CSF). Jedná se o látku, kterou si tělo přirozeně vytváří, ale farmaceutickými postupy je možné ji vyrobit uměle a použít ji jako prostředek k mobilizaci. G-CSF stimuluje kostní dřeň, aby zvýšila produkci krvetvorných buněk, které se vyplavují do periferní krve klienta. G-CSF je pod dohledem zkušeného lékaře injekčně podáván po dobu cca 5 dní (dle stanoveného mobilizačního plánu) před samotným odběrem krvetvorných kmenových buněk na separátoru.

Během mobilizace je klient každodenně lékařsky vyšetřován, aby se případně mohlo upravit dávkovací schéma mobilizující látky. Součástí vyšetření je jak klinické zhodnocení zdravotního stavu klienta, tak i odebrání vzorku krve na krevní obraz a stanovení počtu krvetvorných kemnových buněk za pomocí průtokové cytometrie.

Celý proces mobilizace předchází důkladné lékařské vyšetření lékařem České genetické banky, který nejen že zhodnotí zdravotní stav klienta, ale poskytne klientovi i podrobné informace o průběhu a zdravotních rizicích mobilizace, a připraví mobilizační plán.