Další aktuality

Zlepšení hojení diabetických vředů za použití z placenty získaných mezenchymálních kmenových buněk

Zlepšení hojení diabetických vředů za použití z placenty získaných mezenchymálních kmenových buněk

Vředy, kterými trpí diabetici, se velmi špatně hojí, někdy se ránu plně vyhojit nezdaří. Navíc může dojít k jejímu zanícení a infikování. Vědci se proto rozhodli zapojit do léčby z placenty získané mezenchymální kmenové buňky (MSC) s plazmou bohatou na krevní destičky (PRP) na želatinovém nanovlákenném nosiči.

Studie se účastnilo 28 pacientů s diabetickými vředy. Ti byli rozdělení do tří skupin. První skupina byla léčená MSC, druhá MSC na nosiči s PRP gelem a třetí byla na standardní léčbě. Výsledky byly kontrolovány každé dva týdny a studie trvala 12 týdnů. U pacientů v první skupině došlo ke zmenšení rány o 66 %, ve druhé skupině o 71 % a v kontrolní skupině bylo zmenšení rány nejmenší, a to o 36 %. V první a druhé skupině se také výrazně snížila bolest nohy při chůzi. V obou skupinách léčených MSC byla patrná tvorba nových drobných cév, tj. kapilár. Nejlepší výsledek byl ve druhé skupině, kdy byl na ránu použit nosič s MSC a PRP. Výsledky jsou tedy velmi slibné, navíc byla léčba zcela bezpečná.

 DH  8.11.2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576921009188

Improved wound healing of diabetic foot ulcers using human placenta-derived mesenchymal stem cells in gelatin electrospun nanofibrous scaffolds plus a platelet-rich plasma gel: A randomized clinical trial