Další aktuality

Z tukové tkáně získaná frakce s kmenovými buňkami v léčbě komplikací systémové sklerózy

Z tukové tkáně získaná frakce s kmenovými buňkami v léčbě komplikací systémové sklerózy

Systémová skleróza je autoimunitní onemocnění pojivových tkání, při níž dochází ke zvýšení ukládání kolagenu (kolagenóze) a jizvení (fibrotizaci). Postiženy mohou být kůže, cévy, ale také orgány. Pacienti často trpí fibrotizací kůže, šlach, vazů a kloubů na rukou a vznikem vředů na prstech. To je provázeno Raynaudovým fenoménem, kdy v chladu dochází k nadměrnému stažení cév, což je velmi bolestivé. V této studii autoři liposukcí získali tukovou tkáň a vytvořili z ní preparát obsahující kmenové buňky. Ty aplikovali 10 pacientům do pravé ruky, 10 pacientů sloužilo jako kontrolní skupina. Před zahájením léčby byly přesně popsány obtíže i jejich závažnost. Pacienti byli vyšetřeni po 168 dnech od aplikace. Výsledky ukázaly, že léčba nebyla spojená s nežádoucími účinky. V porovnání s kontrolní skupinou došlo ve skupině s kmenovými buňkami k výraznějšímu snížení bolesti, ke zlepšení kvality života, snížení intenzity a frekvence příznaků Raynaudova fenoménu a vyhojení vředů. Výsledky tedy ukazují, že z tukové tkáně získaná buněčná frakce s kmenovými buňkami, pokud je přidána ke standardní léčbě, může přinést pacientům se systémovou sklerózou úlevu.