Související

Využití mezenchymálních kmenových buněk u Parkinsonovy nemoci: motorické a nemotorické symptomy v časném potransplantačním období

Využití mezenchymálních kmenových buněk u Parkinsonovy nemoci: motorické a nemotorické symptomy v časném potransplantačním období

Možnosti léčby pacientů s Parkinsonovou nemocí jsou značně omezené. Doposud neexistuje léčba řešící příčinu. Patogenezi nemoci by mohly ovlivnit mezenchymální kmenové buňky (MSC). Ve studii bylo 12 pacientů s Parkinsonovou nemocí, jimž byly MSC transplantovány intravenózně i intranazálně. Hodnotila se účinnost terapie 1 měsíc a 3 měsíce po aplikaci. Jednalo se o neurologické vyšetření intenzity motorických příznaků 12 a 24 hodin po vysazení antiparkinsonik. K hodnocení byla použita MDS-Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS). Nemotorické symptomy zahrnovaly psychický stav, kvalitu spánku atd.

Výsledky ukázaly statisticky významný rozdíl mezi MDS-UPDRS skóre před léčbou a 1 měsíc a 3 měsíce po léčbě (36,5 vs. 33,5 a 32,0). K signifikantnímu zlepšení došlo také v případě nonmotorických parametrů. Dle Hamiltonovy škály deprese došlo u pacientů ke zlepšení nálady, snížení intenzity depresí, a to až o 44 %. Po 3 měsících od aplikace MSC se také zlepšila kvalita spánku, a to až o 46 %. Spánek přes den poklesl o 42 %. 

Je tedy patrné, že aplikace MSC vede k celkovému zlepšení stavu pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Mesenchymal stem cells in Parkinson's disease: Motor and nonmotor symptoms in the early posttransplant period

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33408914/