Další aktuality

Využití kmenových buněk v léčbě erektilní dysfunkce

Využití kmenových buněk v léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce mohou mít mnoho příčin. Jednou z nich je poškození cévního zásobení či inervace topořivého (kavernózního) tělesa. Léčba je velmi složitá, mnohdy nepřinese žádoucí výsledek. Vědci se rozhodli zjistit, zda by s tímto problémem mohly pomoci kmenové buňky. Svou hypotézu testovali na krysách s poškozením inervace kavernózního tělesa, kterým aplikovali lidské kmenové buňky (MSC). V médiu, v němž byly kmenové buňky kultivovány, bylo nalezeno velké množství faktorů, které mohou regulovat tvorbu nových cév a nervů, a navíc mírní poškozující zánět. To se projevilo také při léčbě. U krys došlo k regeneraci poškozené tkáně, inervace i cévního zásobení a obnově erektilních funkcí, a to v závislosti na dávce. Je tedy pravděpodobné, že stejný efekt by mělo podání MSC také v případě pacientů s erektilními dysfunkcemi, které mají orgánový podklad.

 17.1.2022 DH

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35021313/

Therapeutic Effect of Human Mesenchymal Stem Cell-Conditioned Medium on Erectile Dysfunction