Související

Výsledky první fáze studie s použitím mezenchymálních kmenových buněk pro léčbu transsfinkterické kryptoglandulární fistule

Výsledky první fáze studie s použitím mezenchymálních kmenových buněk pro léčbu transsfinkterické kryptoglandulární fistule

Léčba transsfinkterických kryptoglandulárních fistulí je velkou výzvou a chirurgická léčba je mnohdy velmi složitá a neproveditelná. Autoři na základě dobrých výsledků u pacientů s Crohnovou nemocí s perianálními fistulemi využili k léčbě mezenchymální kmenové buňky. Primárním výstupem byla bezpečnost použití autologních mezenchymálních buněk, které pokrývají plug vložený do fistule.

Do studie bylo zařazeno 15 pacientů s transsfinkterickou fistulí s jedním traktem, kterou měli cca 3 roky. Po zákroku byli pacienti sledováni dalších 6 měsíců. Během sledovacího období se u 1 pacienta vyskytl serom abdominální stěny, u 1 vytlačení plugu, u 3 pacientů se objevily perianální abscesy, které vyžadovaly drenáž, u 1 pacienta byla perianální celulitida. Neobjevily se žádné vážné komplikace. U 3 pacientů došlo ke kompletnímu vyhojení fistule, 8 pacientů mělo částečné zlepšení a u 4 pacientů nedošlo k žádnému klinickému zlepšení. Radiografické vyšetření potvrdilo zlepšení u 11 z 15 pacientů.

Touto studií se prokázalo, že využití autologních mezenchymálních kmenových buněk v léčbě transsfinkterické kryptoglandulární fistule je bezpečné a u většiny pacientů vede ke zlepšení stavu.

Zdroj: Diseases of the Colon and Rectum