Související

Výsledky fáze 1 studie s mesenchymálními kmenovými buňkami z tukové tkáně v léčbě transsfinkterických kryptoglandulárních fistulí

Výsledky fáze 1 studie s mesenchymálními kmenovými buňkami z tukové tkáně v léčbě transsfinkterických kryptoglandulárních fistulí

Řešení transsfinkterických kryptoglandulárních fistulí je velmi těžké a často léčebné postupy selhávají. Autoři studie tedy využili regenerační schopnosti mesenchymálních kmenových buněk. 15 pacientů s Crohnovou nemocí s kryptoglandulárními fistulemi bylo léčeno autologními kmenovými buňkami z tukové tkáně. Těmi byl pokryt plug vložený do fistule. Pacienti byli sledováni šest následujících měsíců. U jednoho pacienta se objevila extruze plugu, u tří pacientů se vytvořil serom abdominální stěny, u tří perianální absces, který musel být vydrénován, a u jednoho pacienta se objevila perianální celulitida. Vážné komplikace s léčbou se neobjevily. Po šesti měsících došlo u tří pacientů ke kompletnímu vyhojení, u osmi bylo částečné vyhojení, u čtyř pacientů nedošlo k žádné klinické změně. Toto bylo potvrzeno také radiograficky. Limitací studie byla samozřejmě velikost kohorty pacientů a krátká doba sledování. Ale i tak je možné říct, že léčba plugem pokrytým kmenovými buňkami u transsfikterické fistule je bezpečná a účinná.

Zdroj: Diseases of the Colon & Rectum