Další aktuality

Výskyt reakce štěpu proti hostiteli u pacientů po transplantaci kostní dřeně snižuje podání mezenchymálních kmenových buněk

Výskyt reakce štěpu proti hostiteli u pacientů po transplantaci kostní dřeně snižuje podání mezenchymálních kmenových buněk

U pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií je mnohdy jedinou možnou léčbou transplantace kostní dřeně. Ta je však spojená s mnoha riziky, včetně akutní a chronické reakce štěpu proti hostiteli (GvHD). Tyto reakce mohou vést ke značným problémům až k úmrtí pacienta. Pro snížení rizika se podávají léky tlumící imunitu, ale ani ty mnohdy nepomohou. Hledají se tedy jiné možnosti, jak nežádoucím reakcím zabránit. Autoři ve studii sledovali účinnost a bezpečnost mezenchymálních kmenových buněk (MSC) přidaných k transplantaci kostní dřeně. Ve studii bylo 166 pacientů, z nichž 110 podstoupilo transplantaci kostní dřeně + MSC (skupina 1) a 56 pacientům byla transplantována jen kostní dřeň (skupina 2). Po 100 dnech se u části pacientů ze skupiny 1 objevila akutní GvHD, a to tíže grade 2 (u 40 %) a grade 3 (vážnější, u 9 %). Ve skupině 2 se tyto reakce objevily u 42,32 % a 22,79 % pacientů. Po třech letech byla chronická forma GvHD a významná chronická GvHD zachycena u 22,27 % a 10,27 % pacientů ze skupiny 1 a u 32,14 % a 22,21 % pacientů ze skupiny 2. Je tedy patrné, že u pacientů, kterým byla  transplantována kostní dřeň spolu s MSC, byl nižší výskyt komplikací v podobě akutní i chronické reakce štěpu proti hostiteli.

03.05.2022 DH

Infusion of haploidentical HSCs combined with allogenic MSCs for the treatment of ALL patients

https://doi.org/10.1038/s41409-022-01688-5