Další aktuality

Vliv kmenových buněk na pohybové funkce dětí s dětskou mozkovou obrnou

Vliv kmenových buněk na pohybové funkce dětí s dětskou mozkovou obrnou

Dětská mozková obrna je onemocnění nervové soustavy, které je provázeno poruchami pohybové aktivity a koordinace pohybů, což je dáno poruchou svalového napětí. Svalové napětí v končetinách a trupu může být buď snížené (hypotonie), nebo zvýšené (hypertonie). Dítě je buď jakoby hadrové, nebo má naopak stažené svaly. Intelekt nemusí být narušen. V současné době není dětská mozková obrna léčitelná. V této studii autoři aplikovali 152 dětem injekce kmenových buněk z pupečníku. Na začátku studie byly provedeny testy, které zjišťují celkovou pohyblivost, schopnost chůze a mentální funkce. Po čtyřech dávkách došlo u všech dětí ke zlepšení stavu. Lépe zvládaly sezení a vstávání ze sedu, chůzi, skákání aj. Došlo ke zlepšení v šestiminutovém testu chůze a mírně vzrostla svalová síla. Při hlubším zkoumání se ukázalo, že léčba měla vyšší efekt u dětí, které měly vážnější formu dětské mozkové obrny. Léčba nebyla spojená s žádnými závažnějšími nežádoucími účinky. Většinou se jednalo pouze o reakci a bolest v místě aplikace kmenových buněk. Autoři uzavírají studii s tím, že aplikace kmenových buněk z pupečníku zlepšuje stav dětí s dětskou mozkovou obrnou a nejvíce těch s těžšími formami.

24.6.2024 DH

https://doi.org/10.1007/s12015-024-10742-2