Další aktuality

Vlastní kostní dřeň a mezenchymální kmenové buňky jako léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

Vlastní kostní dřeň a mezenchymální kmenové buňky jako léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)

CHOPN je chronické onemocnění plic, které vede k postupnému poklesu funkcí plic, neboť vinou zánětu dochází k poškození plicní tkáně. Pacienti trpí zahleněním, kašlem, dušností, jsou náchylnější k respiračním infekcím atd. Současné léčebné postupy mohou postup nemoci pouze zpomalit, v lepším případě zastavit, nikoli však poškození plic vyléčit. V tom by mohly pomoci kmenové buňky.

V této studii bylo 20 osob se středně těžkou až těžkou formou CHOPN. Pacienti byli rozděleni do čtyř skupin dle způsobu léčby: standardní terapií, buňkami z kostní dřeně, kmenovými buňkami z tukové tkáně (MSC) a kombinací kostní dřeně a MSC.

Pacienti byli sledováni následujících 12 měsíců po léčbě. Aplikace buněk kostní dřeně a MSC nebyla spojená s žádnými nežádoucími účinky. U pacientů, kteří dostali buňky z kostní dřeně, došlo ke zvýšení FEV1 (objem vzduchu, vydechnutý během první sekundy výdechu) a zlepšila se difúzní kapacita plic pro oxid uhelnatý (DLCO). Kombinace kostní dřeně a MSC vedla ke zlepšení DLCO a výměny plynů a pacienti udávali, že se jim zvýšila kvalita života.

Jelikož se studie účastnilo malé množství pacientů, není možné vytvořit jednoznačný závěr. Léčba buňkami se dle této studie jeví bezpečná a může vést ke zlepšení stavu pacientů s CHOPN.

Autologous Infusion of Bone Marrow and Mesenchymal Stromal Cells in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Phase I Randomized Clinical Trial.

24.01.2022 DH

https://www.dovepress.com/autologous-infusion-of-bone-marrow-and-mesenchymal-stromal-cells-in-pa-peer-reviewed-fulltext-article-COPD