Další aktuality

Vlastní kmenové buňky z tukové tkáně v léčbě peritoneální fibrózy

Vlastní kmenové buňky z tukové tkáně v léčbě peritoneální fibrózy

Pacienti se selháváním ledvin musí podstupovat dialýzu, většinou v nemocnici několikrát do týdne. Větší komfort, který umožní čistit krev v pohodlí domova, poskytuje peritoneální dialýza. Při této proceduře se dialyzační tekutina vpravuje do břišní dutiny a pobřišnice (peritoneum) funguje jako filtrující membrána. Může však dojít ke změnám, zajizvením na pobřišnici, které sníží až zcela naruší její filtrační kapacitu (selhání ultrafiltrace; SU). Tyto fibrotické změny v současné době není možné léčit, jsou nevratné a pacient pak musí na dialýzu dojíždět do nemocnice. V této studii bylo 10 pacientů, u nichž došlo k SU. Těm byly aplikovány vlastní mezenchymální kmenové buňky z tukové tkáně do loketní žíly. Pacienti byli sledováni šest měsíců, po kterých se provedlo vyšetření peritonea a také parametrů zánětu, a to jak v systémové krvi, tak v peritoneu.

U pacientů došlo k mírnému zlepšení ultrafiltrační kapacity peritonea. Např. došlo ke 32% zvýšení transportu volné tekutiny, 18% zlepšení ultrafiltrace, celková ultrafiltrace se zvýšila o 25 % atd. Mírně také poklesly některé hodnocené parametry spojené se zánětem a fibrotizací, např. TGF-β, α-SMA.

Jedná se o malou studii, a pro potvrzení výsledků bude potřeba vytvořit studii rozsáhlejší, přesto jsou výsledky velmi zajímavé a dávají tušit, že by kmenové buňky mohly pomoci s regenerací poškozené pobřišnice.

 14.8.2023 DH

http://journalaim.com/Article/aim-25743