Související

Účinnost umbilikálních mesenchymálních kmenových buněk u pacientů s kritickou končetinovou ischemií

Účinnost umbilikálních mesenchymálních kmenových buněk u pacientů s kritickou končetinovou ischemií

Transplantace umbilikálních kmenových buněk (UC-MSCs) se ukázala být účinná u pacientů s kritickou ischemií dolních končetin. Mechanismus účinku však nebyl doposud zkoumán. Autoři proto vytvořili studii, v níž sledovali vliv UC-MSCs na imunitní systém pacientů, kteří podstoupili transplantaci. Hodnotili jak lymfocytární subpopulace, tak cytokiny a cirkulující endoteliální progenitorové buňky. Jednalo se o 8 pacientů. Těm byly před léčbou a 24 hodin a 1 měsíc po léčbě odebrány krevní vzorky. S nimi byly srovnávány také vzorky 8 zdravých kontrol. U pacientů po transplantaci došlo ke zvýšení hodnot IL-6 a TNF alfa, po měsíci však došlo k poklesu nejen přechodného zvýšení, ale dokonce k poklesu pod hodnoty získané v měření před zákrokem. Procentuální zastoupení CD3+, CD3+CD4+ a NK buněk také po léčbě UC-MSCs pokleslo. Naopak s poklesem TNF alfa došlo k nárůstu množství cirkulujících endoteliálních progenitorových buněk.

V této studii autoři zjistili, že podání UC-MSCs má protizánětlivý efekt a moduluje aktivitu imunitního systému u pacientů s kritickou ischemií končetiny. Z výsledků je možné také potvrdit klinický efekt, který byl zachycen, tj. že UC-MSCs podporují hojení nehojících se ran.

Zdroj: Medicina Clinica