Související

Účinnost topické a systémové transplantace mezenchymálních kmenových buněk v krysím modelu diabetických ischemických ran

Účinnost topické a systémové transplantace mezenchymálních kmenových buněk v krysím modelu diabetických ischemických ran

Mezenchymální kmenové buňky mají pozitivní vliv na hojení chronických ran. Zatím nebylo přesně vyhodnoceno, jaká cesta podání je nejvhodnější a jaký mechanismus za hojivým procesem stojí.

Autoři vytvořili krysí model diabetické ischemie dolní končetiny s nehojícími se ranami. Krysy rozdělili do tří skupin. Jedné byly kmenové buňky aplikovány lokálně, druhé intravenózně a třetí skupina sloužila jako kontrolní, tj. dostala placebo.

Po 14 dnech od aplikace došlo u obou skupin, které dostaly kmenové buňky, k vyhojování ran. Histologická analýza vzorků odhalila, že dochází k obnově epitelu, zvýšil se objem kolagenu a mikrovaskulární denzita. To bylo provázeno zvýšením exprese vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF). Systémové podání kmenových buněk pak také pozitivně ovlivnilo glykémii a zlepšilo perfuzi ischemické končetiny. Angiogeneze byla stimulována jak produkcí VEGF, tak snížením homologu fosfatázy a tensinu (PTEN) a aktivací AKT signální cesty.

Výsledky tedy dokládají, že obě cesty podání mezenchymálních kmenových buněk jsou v hojení rány účinné. Systémová aplikace však přináší i systémové výsledky, tj. upravuje diabetes a podporuje hojení tkáně nejen v místě poškození.

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-021-02288-8

Efficacy of topical and systemic transplantation of mesenchymal stem cells in a rat model of diabetic ischemic wounds