Další aktuality

Účinnost a bezpečnost použití autologních mezenchymálních kmenových buněk v léčbě dětí s Crohnovou nemocí a píštělemi

Účinnost a bezpečnost použití autologních mezenchymálních kmenových buněk v léčbě dětí s Crohnovou nemocí a píštělemi

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění střev, které může mít lehký, ale i velmi závažný průběh s tvorbou píštělí. Jedná se o patologické spojení (kanálky) mezi střevem a kůží či jinými orgány (močovým měchýřem, jinými částmi střeva…). Fistule samozřejmě hnisají a může jimi projít obsah střeva např. do již zmíněného močového měchýře či na povrch kůže. Léčba bývá zdlouhavá, mnohdy s nutností vyříznutí píštělí, ale ani to nezaručí vyhojení. Ve studii autoři využili mezenchymální kmenové buňky z tukové tkáně jednotlivých pacientů k léčbě píštělí, které nereagovaly na standardní léčbu. tj. nedošlo ke zhojení a objevovaly se znovu. Jednalo se o píštěle v oblasti konečníku, které vyúsťovaly na povrch.Studie se účastnilo 5 dětí. Po chirurgickém vyčištění píštělí byly do místa postižení injekčně aplikovány kmenové buňky. Kontrolní vyšetření proběhla po 8 týdnech a pak po 6 měsících od aplikace. Po 8 týdnech došlo u jednoho dítěte k plnému uzavření píštěle a efekt byl patrný i po 6 měsících. Nedošlo k obnovení problému. U 3 pacientů bylo po 8 týdnech patrné vyhojování, uzavření píštěle menší než 50 %, ovšem se snížením sekrece. Aktivita píštěle (závažnost, hnisání) byla před zahájením léčby hodnocena dle škály PDAI (Perianal Crohnʼs Disease Activity Index) číslem 9 a po 8 týdnech klesla na hodnotu 2. Během 6 měsíců došlo k dalšímu vyhojování píštělí. Pouze jedno dítě nereagovalo ani na léčbu kmenovými buňkami. V souvislosti s léčbou nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Výsledky naznačují, že použití mezenchymálních kmenových buněk v léčbě píštělí u dětí s Crohnovou nemocí je přínosné, a navíc zcela bezpečné. 

DH, 12.7.2021

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34235117/Efficacy and safety of autologous adipose tissue-derived stem cell therapy for children with refractory Crohn's complex fistula: a Phase IV clinical study