Související

Účinnost a bezpečnost mezenchymálních kmenových buněk v léčbě diabetes mellitus

Účinnost a bezpečnost mezenchymálních kmenových buněk v léčbě diabetes mellitus

Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění, které zvyšuje morbiditu i mortalitu. V této metaanalýze shrnuli autoři výsledky studií, v nichž bylo 413 účastníků. Jednalo se o pacienty s diabetem. Část byla léčena mezenchymálními kmenovými buňkami (MSCs) a část standardně.

Výsledky ukazují, že léčba MSCs neměla vliv na hodnoty glykémie nalačno (skupina s MSCs /medián/ –1,05, kontrolní skupina –0,62). Výrazný rozdíl byl v hodnotách glykovaného hemoglobinu – ve skupině s MSCs došlo k poklesu (–1,32), v kontrolní skupině byl pokles –0,87. V případě hodnot C peptidu i v případě glykémie nalačno nedošlo k signifikantní změně (–0,07). Výskyt nežádoucích účinků byl u obou skupin pacientů shodný. Nejčastějším nežádoucím účinkem MSCs byla hypoglykémie (29,95 %).

Výsledky metaanalýzy potvrzují bezpečnost léčby diabetu mezenchymálními kmenovými buňkami i určitou míru efektivity.

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247662

Clinical efficacy on glycemic control and safety of mesenchymal stem cells in patients with diabetes mellitus: Systematic review and meta-analysis of RCT data