Další aktuality

Účinnost a bezpečnost kmenových buněk v léčbě cukrovky typu II

Účinnost a bezpečnost kmenových buněk v léčbě cukrovky typu II

Počty osob, které trpí cukrovkou typu II, celosvětově rostou. Cukrovka je spojená se zvýšenými hodnotami krevního cukru a také rizikem pro vznik mnoha dalších nemocí, např. srdečně-cévních, nádorových, zánětlivých atd. Léčba pacientů je založená hlavně na dodržování diety a užívání antidiabetik, popř. u těžkých případů inzulinu. V čínské studii byly osoby s cukrovkou typu II léčeny mezenchymálními kmenovými buňkami, které byly získány z pupečníkové krve (UMSC). Studie se účastnilo 91 osob s cukrovkou typu II na inzulinu. Ty byly rozděleny do dvou skupin. Jedna byla léčená infuzí UMSC a druhá dostala placebo, a to 3 dávky během 4týdenního intervalu. Pacienti byli sledováni 48 týdnů po aplikaci.

Po 48 týdnech došlo u 20 % pacientů s UMSC a u 4,45 % pacientů s placebem k poklesu glykovaného hemoglobinu (HbA1c; známka dlouhodobého zvýšení krevního cukru) pod 7 % a snížení dávky inzulinu o 50 a více procent.

Snížení dávek inzulinu o 50 % a více bylo dosaženo u 27,78 % pacientů s UMSC a 15,62 % pacientů s placebem. Hladina HbA1c se snížila o 1,31 % u pacientů s UMSC a o 0,63 % u placeba. U pacientů s UMSC se zlepšila také tolerance glukózy. U žádné skupiny nedošlo ke zlepšení funkcí beta buněk ve slinivce, které produkují inzulin. Léčba UMSC byla dobře tolerována a neobjevily se žádné závažnější nežádoucí reakce.

Výsledky ukazují, že podání UMSC by mohlo být další možnou terapií pro léčbu pacientů s cukrovkou typu II.

17.05.2022 DH

Efficacy and safety of umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in Chinese adults with type 2 diabetes: a single-center, double-blinded, randomized, placebo-controlled phase II trial

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9066971/