Další aktuality

Transplantace mezenchymálních kmenových buněk u cukrovky typu I

Transplantace mezenchymálních kmenových buněk u cukrovky typu I

Cukrovka typu I je autoimunitní zánětlivé onemocnění, které vede k destrukci slinivky a snížení až nulové tvorbě inzulinu. První projevy se nejčastěji objevují v dětství a pacienti jsou celoživotně léčeni inzulinem. Někdy je možné provést transplantaci ostrůvků slinivky, což pomůže obnovit tvorbu inzulinu. Další alternativou by mohla být léčba kmenovými buňkami. Autoři vytvořili klinickou studii, fáze 1, která měla zjistit, zda je léčba cukrovky typu I kmenovými buňkami z placenty bezpečná u osob s novým nástupem nemoci. Čtyřem pacientům byly aplikovány nitrožilně kmenové buňky a výsledky byly vyhodnocovány po prvním měsíci a následně co měsíc po dobu šesti měsíců, a dále po třech měsících do konce jednoho roku od transplantace.

U žádného pacienta se během roku sledování nevyskytly jakékoli nežádoucí účinky. Ačkoli to nebylo cílem studie, autoři popsali, že u dvou pacientů došlo k částečné remisi a snížení výskytu hypoglykemických ataků během prvního měsíce po transplantaci, ale pak se stav opět zhoršoval k hodnotám, které byly naměřeny před podáním kmenových buněk. Během prvních tří měsíců se také snížila hladina autoprotilátek, ale pak opět začaly růst.

Výsledky tedy ukazují, že jedna dávka z placenty získaných mezenchymálních kmenových buněk je zcela bezpečná a může navodit přechodné zlepšení, což je velmi slibné.

 

 DH, 19.7.2021

 

Placenta derived Mesenchymal Stem Cells transplantation in Type 1 diabetes: preliminary report of phase 1 clinical trial

https://link.springer.com/article/10.1007/s40200-021-00837-9