Související

Terapie kůže stárnoucí po vystavení UV záření pomocí z tukové tkáně získaných kmenových buněk

Terapie kůže stárnoucí po vystavení UV záření pomocí z tukové tkáně získaných kmenových buněk

Jedním z významných faktorů stárnutí pokožky je vystavení slunci. Dochází k degeneraci elastinové matrix, ztrátě oxytalanových a elauninových vláken v supepidermis, což vede ke ztrátě funkčních vlastností elastinu a pokožky.

Autoři studie využili autologní z tukové tkáně získané mezenchymální kmenové buňky k regeneraci extracelulární matrix pacientů se solární elastózou. Kmenové buňky byly aplikovány přímo do pokožky obličeje. U pacientů došlo k de novo produkci oxytalanových a elauninových vláken v subepidermis. Elastotická depozita v hloubce dermis byla nahrazena normální funkční sítí elastinových vláken. Odstranění patologických depozit bylo zprostředkováno zvýšenou aktivitou katepsinu K a matrixových metaloproteáz, byla také zachycena zvýšená aktivita M2 makrofágů (regenerační protizánětlivý fenotyp).

Podání kmenových buněk vedlo k plné regeneraci solární elastózy.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32459770/