Související

Terapie chronických diabetických vředů dolní končetiny alogenními kmenovými buňkami z tukové tkáně

Terapie chronických diabetických vředů dolní končetiny alogenními kmenovými buňkami z tukové tkáně

U diabetiků se setkáváme s poruchami hojení, což zvyšuje morbiditu pacientů. Často se vyskytují chronické vředy. V této studii autoři testovali bezpečnost a výsledky podání alogenních kmenových buněk přímo do léze. Studie se účastnilo 12 mužů a 8 žen, kteří byli randomizováni do dvou skupin po 10 osobách. Jedna skupina byla léčená alogenními kmenovými buňkami derivovanými z tukové tkáně a druhá skupina byla léčena standardními postupy. Hodnotila se charakteristika ran, jejich uzavření (čas), četnost amputací a klinické skóre.

Průměrná doba sledování pacientů byla 48 měsíců. K uzavření rány došlo u 17 z 20 pacientů, a to u 9 pacientů s kmenovými buňkami a u 8 kontrol. Doba do uzávěru rány byla mezi 22 až 55 dny (průměr 31,0 ± 10,7) u kmenových buněk vs. 37 až 78 (průměr 54,8 ± 15,0) u kontrol. U pacientů s kmenovými buňkami také došlo ke zlepšení SF 36 fyzické funkce a celkové zdraví. Jedná se o dotazník se 36 otázkami pokrývajícími 8 zdravotních oblastí, fyzické funkce a role, bolest, celkové zdraví, vitalita, sociální funkce, emocionální stav a mentální zdraví.

Studie ukazuje, že aplikace mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně je zcela bezpečná, bez vedlejších účinků, a urychluje hojení chronických ulcerózních poškození dolních končetin pacientů s diabetem.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32826167/