Související

Terapetický účinek umbilikálních kmenových buněk v léčbě diabetes mellitus typu I i II (DM I a II), metaanalýza

Terapetický účinek umbilikálních kmenových buněk v léčbě diabetes mellitus typu I i II (DM I a II), metaanalýza

V průběhu minulých let bylo provedeno několik klinických studií, v nichž byly využity kmenové buňky z pupečníkové krve (UC-MSC) nebo buňky z Whartonova rosolu (WJ-MSC) v léčbě diabetu. Bylo vyhodnoceno 6 studií s WJ-MSC, v nichž bylo 172 pacientů a 71 kontrol, a 5 studií s UC-MSC se 74 pacienty a 15 kontrolami. Jako efektivní byla léčba vyhodnocena v případě, že došlo ke změnám glykovaného hemoglobinu (HbA1c), hodnoty glykémie, došlo k regeneraci beta buněk (hodnoty C-peptidu) v porovnání se vstupními hodnotami. Aplikace WJ-MSC vedla ke snížení HbA1c a naopak se zvýšily hodnoty C-peptidu a snížila se nutnost podávání inzulinu. V případě UC-MSC nebyly výsledky tak jednoznačné a nedošlo k výraznému zlepšení stavu pacientů. Výsledky dopadly stejně i v případě, že byly provedeny sub-analýzy, tj. rozdělení dle účinnosti u DM I a DM II. Výsledky tedy dokládají, že léčba mezenchymálními kmenovými buňkami z Whartonova rosolu je účinná a převyšuje léčbu pomocí UC-MSC. Bylo by tedy vhodné uchovávat nejen pupečníkovou krev, ale také Whartonův rosol.

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-020-01996-x

Therapeutic efficacy of umbilical cord-derived stem cells for diabetes mellitus: a meta-analysis study