Další aktuality

Tři roky po transplantaci kmenových buněk u pacientů s diabetem typu I

Tři roky po transplantaci kmenových buněk u pacientů s diabetem typu I

Diabetes typu I je autoimunitní onemocnění, které postihuje hlavně děti a mladé lidi. Tvoří se autoprotilátky a zánět, což vede k destrukci slinivky, která pak již nemá kapacitu, aby tvořila tolik potřebný inzulin. Pacienti s diabetem typu I jsou vždy léčeni inzulinem. V této studii autoři hodnotili stav pacientů tři roky po transplantaci mezenchymálních kmenových buněk získaných z tukové tkáně dárců. Změnu stavu proti výchozímu před transplantací autoři hodnotili podle hodnoty IDAA1c (na inzulinovou dávku adjustovaný glykovaný hemoglobin), což je parametr, podle kterého je možné diagnostikovat částečnou remisi. Kromě aplikace kmenových buněk pacienti během následujícího roku užívali vitamín D v dávce 2000 IU.

Ve studii bylo 28 pacientů, 7 z nich podstoupilo transplantaci kmenových buněk a 21 pacientů bylo léčeno standardně (kontrolní skupina). Všichni pacienti po transplantaci dosáhli po šesti měsících částečné remise, tj. zlepšení stavu, v kontrolní skupině došlo k remisi u méně než poloviny pacientů. Pacienti po transplantaci mohli užívat nižší dávku inzulinu během všech kontrol v průběhu tří let. Po třech letech byla pacientům po transplantaci podávána dávka inzulinu o 49 % nižší, než byla dávka v kontrolní skupině. Výsledky ukazují, že ačkoli remise u pacientů po transplantaci kmenových buněk nevydrží po dobu tří let, stačí jim téměř o polovinu nižší dávka inzulinu na to, aby se krevní cukr udržel na požadovaných hodnotách. Transplantace kmenových buněk má tedy dlouhodobý pozitivní efekt na pacienty s diabetem typu I.

03.06.2024 DH

https://doi.org/10.1186/s13098-024-01302-2