Související

Sledování distribuce mezenchymálních kmenových buněk v intervertebrálních discích po aplikaci do disku u pacientů s bolestmi bederní páteře

Sledování distribuce mezenchymálních kmenových buněk v intervertebrálních discích po aplikaci do disku u pacientů s bolestmi bederní páteře

Ortopedické obtíže v oblasti bederní páteře jsou velmi časté, mnohdy je příčinou degenerace intervertebrálních disků. Ukazuje se, že možným řešením obtíží může být aplikace mezenchymálních kmenových buněk.

Cílem studie bylo zjistit, jak se kmenové buňky distribuují v degenerované ploténce. Studie se účastnili 4 pacienti, jimž byly z kostní dřeně odebrány kmenové buňky a označeny železo-sukrózou a byly transplantovány do disku. Tři pacienti podstoupili fúzní operaci po 8 měsících a jeden po 28 měsících. Před zákrokem byly odebrány vzorky disků a vyhodnoceny.

Došlo k obarvení pruskou modří, imunohistochemicky se označily znaky kmenových buněk a chondrocytů, SOX9, Coll2A1, hodnotila se také viabilita. V discích byla zachycena depozita železa, a to ve shlucích i jednotlivě. Ve stejné oblasti jako železo byly detekovány také sledované znaky.

I po 8 měsících je tedy možné detekovat kmenové buňky, které se přeměnily na chondrocyt-like buňky. Jejich distribuce v disku není rozvnoměrná.

Zdroj: Stem Cells and Development