Související

Rekonstrukce nekrotické submandibulární slinné žlázy s použitím mezenchymálních kmenových buněk

Rekonstrukce nekrotické submandibulární slinné žlázy s použitím mezenchymálních kmenových buněk

Stále se hledají nové možnosti využití mezenchymálních kmenových buněk. Ukazuje se, že mohou pomoci regenerovat nekrotickou tkáň a obnovit tak funkci poškozeného orgánu. V tomto případě se jednalo o submandibulární slinnou žlázu, která může být u lidí poškozena např. během radioterapie karcinomu hlavy a krku. Studie probíhala na krysách, u nichž byla navozena atrofie a nekróza slinné žlázy podvazem hlavního vývodu. Do poškozené žlázy byly aplikovány mezenchymální kmenové buňky a 14 dní po aplikaci provedeno histologické vyšetření žlázy a byly detekovány sekreční granule ze žlázových/acinárních buněk. Aplikace kmenových buněk vedla k regeneraci submandibulární žlázy. Došlo k obnově histologické struktury i sekreční funkce. Léčba výrazně zvýšila počet buněčných mitóz a proliferaci.

Výsledky ukazují, že je možné pomocí mezenchymálních kmenových buněk obnovit strukturu i funkci submandibulární slinné žlázy u krys.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020320053