Další aktuality

 Regenerace chrupavky kolene podáním mezenchymálních kmenových buněk

Regenerace chrupavky kolene podáním mezenchymálních kmenových buněk

Poškození chrupavek v kloubech vede k osteoartrózám, které se projevují bolestí a omezením pohybu v kloubu. Léčebné možnosti jsou omezené. Podávají se léky na tlumení bolesti a zánětu, v krajním případě se provede náhrada kloubu. Léčebnou možností by mohly být kmenové buňky. V této metaanalýze autoři vyhodnocovali data studií, které zkoumaly vliv mezenchymálních kmenových buněk z pupečníku na regeneraci chrupavky. V jejich analýze bylo dohromady 570 pacientů. U pacientů, kteří byli léčení kmenovými buňkami, se snížila bolestivost kloubů a zlepšila se pohyblivost v porovnání se stavem před léčbou. Ve dvou vybraných studiích byl stav léčeného kolene se zaměřením na chrupavku hodnocen také pomocí magnetické rezonance. U pacientů došlo ke zlepšení stavu chrupavky, byly zaznamenány známky regenerace, tj. obnovy defektů chrupavčité tkáně v kloubu. Ve studiích nebyly popsány žádné komplikace, které by byly spojené s léčbou. Výsledek tedy ukazuje na bezpečnost a účinnost léčby osteoartritidy kolene kmenovými buňkami.

 27.2.2023 DH

 https://doi.org/10.3390/medicina58121801