Další aktuality

Psychomotorická regrese kojence při nedostatku vitamínu B12

Psychomotorická regrese kojence při nedostatku vitamínu B12

Nedostatek vitamínu B12 se u kojených dětí vyskytuje vzácně, ale může způsobit značné problémy. K jeho nedostatku může dojít v případech, kdy matka ve stravě nepřijímá dostatek vitamínu B12. Jedná se hlavně o ženy vegetariánky a veganky. Známky nedostatku vitamínu B12 u kojence mezi 2. až 12. měsícem zahrnují zvracení, letargii, neprospívání, hypotonii (snížený svalový tonus, dítě působí „hadrově“, měkce), dále dochází k zástavě psychomotorického vývoje, někdy až k regresi (ztrátě) získaných dovedností. Je tedy důležité začít co nejdříve podávat vitamín B12 dítěti i kojící mamince. Mamince je nutné podávat vitamín B12 injekčně.Autoři prezentují případ 9měsíčního dítěte matky vegetariánky, které mělo vývojovou regresi, hypotonii a anémii. Na CT mozku se objevila mozková atrofie (zmenšení mozkové tkáně) a zpomalila se myelinizace. Aby mohly být dobře přenášené nervové vzruchy, musí být nervové výběžky dobře pokryté myelinem, který vytváří tzv. myelinovou pochvu. Je důležité, aby maminky přijímaly dostatek vitamínu B12 potravou, a pokud tomu tak není, je nutné, aby si zajistily jiný přísun. Tabletky na polykání většinou nestačí. Ze střeva se vstřebá jen malé množství vitamínu. Nejlepší je injekční forma, popř. podjazyková. 

https://panafrican-med-journal.com/content/article/30/152/full/

Psychomotor regression due to vitamin B12 deficiency

Z kostní dřeně získané mezenchymální kmenové buňky by mohly zmírnit novorozeneckou hyperreaktivitu dýchacích cest po CPAPPředčasně narozené děti mají často zhoršené dýchání. Je možné jim pomoci metodou CPAP. Jedná se o neinvazivní metodu podporující dýchání. CPAP zajišťuje kontinuální přetlak v dýchacích cestách. U dětí však může dojít ke zvýšené reaktivitě dýchacích cest, hvízdání na plicích, dušnosti atd.Autoři se domnívají, že s tímto problémem by mohly pomoci mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně (MSC). Svou teorii si ověřovali na novorozených myších, které vystavili stejným podmínkám, v jakých jsou novorozenci na CPAP. Vystavili je CPAP 3 hodiny/7 dní. Po 21 dnech vyjmuli myší plíce a nařezali je na plátky, které kultivovali s lidskými MSC. Nekultivované plíce vykazovaly zvýšenou nežádoucí reaktivitu, pokud byl přidán metacholin. V případě, že byla tkáň kultivována s MSC, k přehnané reakci na metacholin nedošlo. Výsledky studie dávají tušit, že by podání kmenových buněk mohlo zvrátit dlouhodobé komplikace, které způsobuje CPAP v dýchacích cestách.

25.4.2022 DH

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1569904822000726?via%3Dihub

Human bone marrow-derived mesenchymal stem cells rescue neonatal CPAP-induced airway hyperreactivity

Chorobné znaky a příznaky, diferenciální diagnostika 2., přepracované a aktualizované vydání. Kniha seznamuje s propedeutikou a diferenciální diagnostikou, tedy dvěma atributy, které musí znát každý lékař. Autoři ve 190 kapitolách zpracovali 232 znaků, příznaků a laboratorních ukazatelů (v předchozím vydání jich bylo 218). Hesla jsou seřazena podle abecedy a mají jednotnou strukturu, tj. definice, klasifikace, patofyziologie, výskyt, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba. https://www.grada.cz/chorobne-znaky-a-priznaky-diferencialni-diagnosti-11221/