Další aktuality

Produkty alogenních kmenových buněk z pupečníku v léčbě ruptury zadního zkříženého vazu

Produkty alogenních kmenových buněk z pupečníku v léčbě ruptury zadního zkříženého vazu

Ruptura (prasknutí) zadního zkříženého vazu v koleni se velmi těžko léčí. V tomto ohledu mohou pomoci kmenové buňky a produkty, které vytvářejí. V této studii autoři vpravili během artroskopie 12 pacientům s poškozením zadního zkříženého vazu o závažnosti grade 1 nebo 2 produkty kmenových buněk z pupečníku, tj. sekretom, který se uvolnil do média, v němž kmenové buňky žily. Kontrola proběhla po roce, hodnotily se funkčnost kloubu a snímky kloubu. Vyšetření magnetickou rezonancí ukázalo, že u 6 kolen došlo k obnovení kontinuity vazu, u pěti došlo k téměř plnému vyhojení a v jednom případě sice došlo k vyhojení vazu, ale ten byl deformován. Společně se zhojením vazu se také zlepšila pohyblivost kolene. Pět pacientů se mohlo vrátit k závodnímu sportování. Výsledky studie tedy ukazují, že v horizontu jednoho roku vede při léčbě ruptury zadního zkříženého vazu aplikace sekretomu z kmenových buněk z pupečníkuk výraznému zlepšení, a to bez nežádoucích účinků.

 21.6.2022 DH

Allogeneic umbilical cord mesenchymal stem cell conditioned medium (secretome) for treating posterior cruciate ligament rupture: a prospective single-arm study

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00590-022-03278-z