Další aktuality

Přidání mezenchymálních kmenových buněk k léčbě obtíží po transplantaci kostní dřeně

Přidání mezenchymálních kmenových buněk k léčbě obtíží po transplantaci kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně je spojená s řadou komplikací. Jednou z nich je vážný zánět močového měchýře, při němž dochází i ke krvácení (HC). Výrazně snižuje kvalitu života a může vést i k selhání ledvin. V textu autoři popisují případ 53leté pacientky, která se léčila s akutní myeloidní leukémií a podstoupila transplantaci kostní dřeně. U pacientky došlo k zaléčení, ale zvýšila se četnost močení a v moči se objevila krev. Pacientce byl diagnostikován HC. Vyšetření močového měchýře prokázalo překrvení a krvácení ze sliznice stěn močového měchýře. Obtíže byly vyhodnoceny jako vážné, tj. grade IV. Pacientka měsíc dostávala antivirotika, léky alkalizující moč (zásadité) a diuretika, ale nedošlo k žádnému zlepšení. Poté byly pacientce aplikovány mezenchymální kmenové buňky z tukové tkáně. Dostala tři infuze v rozestupu jednoho týdne. Po léčbě došlo ke snížení četnosti močení, bolestí při močení a také míry krvácení a tvorby krevních zátek. Aplikaci neprovázely žádné vážné nežádoucí účinky. Pacientka byla dále sledována, ale žádné příznaky HC se již neobjevily. Je tedy považována za vyléčenou. Léčba mezenchymálními kmenovými buňkami z tukové tkáně může pomoci pacientům s HC nereagující na léčbu. Zdá se, že zlepšují stav sliznice.

DH, 07.07.2021

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34190149/

Adjuvant treatment with adipose-derived mesenchymal stem cells (ADSC) reduces severe refractory hemorrhagic cystitis after RIC-PBSCT: A case report