Další aktuality

Prevence selhání funkce vaječníků během chemoterapie s použitím kmenových buněk

Prevence selhání funkce vaječníků během chemoterapie s použitím kmenových buněk

I mladší ženy plánující rodinu mohou onemocnět nádory, které je nutné léčit chemoterapií. Chemoterapie ovšem často vede k nevratnému poškození vaječníků a neplodnosti. Je tedy snaha najít způsob, jak obnovit funkci vaječníků. Zdá se, že by i v těchto případech mohly pomoci kmenové buňky. Byla vytvořena studie s myšmi, které absolvovaly 10denní podávání chemoterapeutika cisplatiny, což poškodilo vaječníky do takové míry, že se staly nefunkčními. Jedenáctý den byly myším podány mezenchymální progenitorové buňky, a to nitrožilně, injekčně do pokožky nebo se do pokožky vložily buňky navázané na porézní nebo gelový nosič s kyselinou hyaluronovou. Po podání buněk došlo u myší ke zlepšení, hlavně v případě léčby mezenchymálními buňkami navázanými na gelový nosič. U těchto myší došlo k obnovení funkce vaječníků. Zvýšil se počet vajíček v porovnání s ostatními myšmi. Došlo k obnovení produkce estrogenu a anti-Mülleriánského hormonu, jehož hladiny jsou přímo závislé na počtu a druhu folikulů ve vaječnících. Výsledky tedy naznačují, že je možné obnovit funkce vaječníků po chemoterapii pomocí mezenchymálních progenitorových buněk.

 9.8.2021 DH

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-021-02479-3

Prevention of chemotherapy-induced premature ovarian insufficiency in mice by scaffold-based local delivery of human embryonic stem cell-derived mesenchymal progenitor cells