Další aktuality

Prevence chronické cystitidy po radiační léčbě

Prevence chronické cystitidy po radiační léčbě

Nádorová onemocnění v oblasti pánve mnohdy vyžadují radiační terapii. Ta však vede k poškození sliznic, které může být spojené s chronickými záněty, jak to vidíme např. v případě močového měchýře a chronické cystitidy. Ta je spojená s bolestmi v podbřišku, krváceními (hematurií) atd.V této studii autoři zjišťovali, jak je možné zlepšit stav močového měchýře po radioterapii, a tedy i ulevit nemocným. Vytvořili krysí model chronické postradiační cystitidy a části krys opakovaně podali z tukové tkáně získané kmenové buňky před přechodem stavu do chronicity. Radiace vyvolala poškození močového měchýře, včetně cév, což vedlo k výrazné hematurii. Provedené vyšetření močového měchýře ukázalo poškození cév a sliznice u ozářených krys. U krys léčených kmenovými buňkami však bylo poškození cév menší, léze na sliznici byly také mnohem menší. Sliznice byla zdravější a méně propustná. K regeneraci docházelo také u neléčených krys, ale ta byla často spojená s hyperplazií, tedy nežádoucími změnami tkáně. U krys léčených kmenovými buňkami došlo k vyhojování bez hyperplazie nebo s její redukcí.Výsledky ukazují, že podání kmenových buněk může být prevencí před přechodem poškození močového měchýře po ozařování do chronického stadia. To by mohlo být využito také u pacientů, kteří podstupují radiační terapii.

23.1.2023 DH

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-022-03230-2