Další aktuality

Použití vlastních chondrocytů a mezenchymálních kmenových buněk v léčbě fokálních defektů kolenní chrupavky (metaanalýza)

Použití vlastních chondrocytů a mezenchymálních kmenových buněk v léčbě fokálních defektů kolenní chrupavky (metaanalýza)

Poškození kloubní chrupavky v určité lokalizaci, tj. fokální defekty, jsou poměrně časté mezi mladými lidmi. Tyto defekty totiž nejčastěji vznikají jako následek traumatu kolenního kloubu. Jejich přítomnost však vede k dalšímu poškozování chrupavky v koleni a vzniku osteoartritidy. Autoři textu ověřovali účinnost aplikace vlastních chondrocytů (buněk chrupavky) nebo mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v léčbě fokálních defektů chrupavky. Oba typy buněčné terapie byly aplikovány v podobě nosiče, na který byly umístěny vybrané buňky, a ten byl implantován do kolene. Vyhodnotili data 200 pacientů. V 64 % případů došlo k plné integraci nosiče s původní chrupavkou. U zbylých pacientů pak k velmi dobré integraci. Došlo ke zlepšení stavu chrupavky a jejímu vyhojení a posílení kosti pod chrupavkou, což potvrdila magnetická rezonance a artroskopie. Všichni pacienti také popisovali zlepšení stavu. Došlo ke zmenšení až vymizení bolestí a zvýšení pohyblivosti kolene, včetně možnosti zvýšit zátěž. Je nutné říct, že u malého množství pacientů se vyskytly komplikace v podobě zbytnění implantované tkáně a u několika musela být provedena reoperace. Studie také ukázala, že nejlepšího efektu a nejméně komplikací se objevilo u pacientů, jimž byl implantován nosič vytvořený z kolagenu.

Tato studie tedy ukazuje, že je využití chondrocytů a MSC při léčbě fokálních defektů chrupavky účinné a bezpečné. Výskyt nežádoucích účinků je možné snížit použitím nosiče z kolagenu.

 20.4.2022 DH

Mesenchymal Stem Cell Implants for the Treatment of Focal Chondral Defects in Human Knee Joints-A Systematic Review and Meta-Analysis

 

https://www.mdpi.com/1422-0067/23/7/4065