Související

Použití mesenchymálních stromálních kmenových buněk u pacientů s osteoartritidou

Použití mesenchymálních stromálních kmenových buněk u pacientů s osteoartritidou

Osteoartritida je chronické degenerativní onemocnění kloubů, které provází omezení hybnosti a bolesti. V této studii byli pacienti s pokročilou osteoartritidou kolenního kloubu, tj. 12 pacientů rozdělených do 4 skupin dle dávky kmenových buněk. Těmto byly aplikovány kmenové buňky z kostní dřeně. Vzhledem k tomu, že se jednalo o fázi I/IIa byla studie zaměřena hlavně na bezpečnost a celkovou efektivitu. Výsledky byly vyhodnocovány dle PROMs (patient-reported outcomes measures): KOOS (knee injury and osteoarthritis outcome score) a WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities osteoarthritis index), byla též provedena magnetická rezonance pro zjištění morfologie chrupavky, obsah kolagenu. Hodnoceny také byly biomarkery v synoviální tekutině atd.

Pacienti popisovali zlepšení. Zmírnily se příznaky, hlavně pak poklesla bolest, zatuhlost kloubu. Zlepšila se tedy kvalita života pacientů. Na magnetické rezonanci se objevily změny, které však nebyly signifikantní, jednalo se např. o zlepšení stavu chrupavky pately. Došlo také ke snížení markerů katabolismu chrupavky. V synoviální tekutině poklesly koncentrace prozánětlivých cytokinů a snížil se počet prozánětlivých buněk. Došlo ke snížení zánětu v kloubu.

Ve studii byl zachycen chondroprotektivní a protizánětlivý efekt kmenových buněk, pacientům se zlepšila kvalita života. Vyšší efekt byl patrný u pacientů s vyšší dávkou kmenových buněk.

Zdroj: Stem Cells Translational Medicine