Další aktuality

Porovnání účinnosti různých typů kmenových buněk v léčbě osteoartritidy

Porovnání účinnosti různých typů kmenových buněk v léčbě osteoartritidy

Osteoartritida kolenního kloubu je chronické degenerativní onemocnění, které je spojené s poškozením kloubních chrupavek, kostí i okolní tkáně. Projevuje se omezením pohyblivosti v koleni a hlavně bolestmi. Možnosti standardní léčby jsou velmi omezené. Podávají se léky tlumící bolest a v těžších případech se provádí náhrada kolenního kloubu. Možnou léčbou je také aplikace kmenových buněk. V této metaanalýze, která pracovala s daty 19 studií, autoři zjišťovali, zda je rozdíl v účinnosti mezi různými typy kmenových buněk, tj. kmenovými buňkami z kostní dřeně (BMMSC), tukové tkáně (ADMSC) a pupečníku (UCMSC). Autoři nejprve zjistili, že ve všech studiích měly kmenové buňky, nehledě na svůj původ, lepší výsledky než standardní léčba, tj. došlo ke zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti kloubu i ke známkám regenerace chrupavky. Porovnání účinnosti jednotlivých typů kmenových buněk ukázalo, že mezi nimi nejsou statisticky významné rozdíly, tj. efekt na zmírnění bolestí, zatuhnutí kloubu a pohyblivosti po 6 a 12 měsících od léčby měly srovnatelný. Přesto však je možné říci, že mírně lepší byly výsledky pacientů, kterým byly aplikovány BMMSC nebo UCMSC v porovnání s ADMSC. A to hlavně v mírnění bolestí. Celkově se zdají být v léčbě osteoartritidy neúčinnější, byť jen o trochu, kmenové buňky z kostní dřeně.  

https://doi.org/10.1155/2024/2741681