Související

Porovnání funkčních výsledků po aplikaci mikrofragmentované tukové tkáně a aspirátu kostní dřeně u symptomatické osteoartritidy kolene

Porovnání funkčních výsledků po aplikaci mikrofragmentované tukové tkáně a aspirátu kostní dřeně u symptomatické osteoartritidy kolene

Již není pochyb o tom, že aplikace kmenových buněk má pozitivní efekt na osteoartritidu kolenního kloubu. Vědce v této studii zajímalo, zda původ kmenových buněk ovlivní výsledky.

Byla porovnávána léčba autologní mikrofragmentovanou tukovou tkání (MFAT) s léčbou aspirátem z kostní dřeně (BMAC), také autologním. Byla provedena retrospektivní studie, v níž se hodnotily KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score; bolest, příznaky, kvalita života, sport a rekreacedenní aktivity), VAS (Visual Analog Scale; míra bolesti), EQOL dotazník (Emory Quality of Life; mobilita, samoobslužnost, aktivity, bolest, úzkost).

Vyhodnoceny byly výsledky 76 pacientů: 41 BMAC, 35 MFAT, což bylo celkově 106 kolenních kloubů, 58 BMAC a 48 MFAT. Minimální doba sledování byla 6 měsíců, příměrně 1,8±0,88 roku u BCAM a 1,09 ± 0,49 roku u MFAT.

V obou skupinách došlo po léčbě k výraznému zlepšení EQOL, VAS (došlo k signifikantnímu poklesu o 1,5 bodu; průměrně byla hodnota 4,1 před zákrokem a 2,6 po zákroku) i všech parametrů KOOS (např. bolest poklesla v průměru o 17,5 bodu v obou skupinách, příznaky o 14 bodů, kvalita života se zlepšila o 21 bodů…) v porovnání se vstupními hodnotami. Mezi skupinami však nebyl rozdíl. Oba typy léčby kmenovými buňkami přinesly srovnatelné výsledky. 

Zdroj: Stem Cells Translational Medicine