Další aktuality

Podkožní aplikace kmenových buněk v léčbě psoriázy

Podkožní aplikace kmenových buněk v léčbě psoriázy

Psoriáza neboli lupénka je chronické zánětlivé onemocnění postihující celý organismus. Projevuje se lézemi (plaky) na kůži, které jsou v akutní fázi charakterizovány zarudnutím, otoky, bolestivostí, svěděním a typicky také mastnými stříbřitými šupinkami. Někteří pacienti velmi špatně reagují na terapii, a je tedy těžké jim nějak pomoci. V této studii autoři aplikovali pěti pacientům z tukové tkáně získané kmenové buňky (MSC) do podkoží v místě plaků. Pacienti byli sledováni po dobu šesti měsíců. Aplikace nebyla spojená s vážnějšími nežádoucími účinky ani v místě vpichu, ani systémovými. V krátké době po aplikaci došlo k mírnému zlepšení stavu lézí. Důležité je, že analýza prokázala snížení produkce zánětlivých faktorů v kůži a zvýšení faktoru Foxp3, který je spojený s regulačními, tj. protizánětlivými T lymfocyty. Během následujících šesti měsíců se nevyskytly žádné nežádoucí účinky spojené s léčbou. U většiny pacientů došlo ke zmírnění projevů psoriázy, tj. omezil se otok, zarudnutí, šupinatění atd. Výsledky na této malé skupině pacientů ukazují, že léčba psoriázy pomocí MSC je bezpečná a může přinést zmírnění projevů psoriázy na kůži. 

17.7.2023 DH

https://www.celljournal.org/article_703991.html