Související

Podání z kostní dřeně získaných autologních kmenových buněk po dekompresi dřeně u pacientů s osteonekrózou hlavice femuru

Podání z kostní dřeně získaných autologních kmenových buněk po dekompresi dřeně u pacientů s osteonekrózou hlavice femuru

Avaskulární nekróza hlavice femuru (AVN) je onemocnění, které vzniká na základě ischémie, má progredující charakter. Mezi příznaky, které pacienti pociťují, dominuje bolest a omezení hybnosti. V současné době není dostupná žádná metoda, která by vedla k vyléčení. V rámci léčby se provádí dekomprese dřeně, aplikace kostního graftu a nahrazení kloubu. Nechirurgické řešení zahrnuje podávání farmak a fyzioterapii. Autoři v této studii ověřovali hypotézu, že podání autologních kmenových buněk CD133+ zlepší stav pacientů s AVN. Studie se účastnilo 9 pacientů, jimž byly aplikovány kmenové buňky do místa nekrózy během dekomprese. Jejich stav byl hodnocen dle standardních skórovacích systémů, které sledují hybnost, bolest, trasu, kterou ujdou bez bolesti atd. ‒ VAS (visual analogue scale), HHS  (Harris hip score), WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) a ušlá vzdálenost (WD).

Hodnocení bylo za 2, 6 a 12 měsíců po léčbě kmenovými buňkami. U všech pacientů ve studii došlo ke zlepšení ve všech sledovaných parametrech. VAS se snížilo průměrně o 5,44 bodů, HHS zvýšilo o 23,88 a WOMAC snížilo o 0,6. Vzdálenost, kterou pacienti ušli, byla po dvou měsících 581 metrů, po roce již 1070. U 4 pacientů byly také zachyceny změny na magnetické rezonanci. Po celé sledované období se neobjevily žádné nežádoucí účinky spojené s léčbou.

Léčba kmenovými buňkami se tedy ukázala být účinná a bezpečná.

Zdroj: The Journal of Cell Therapy