Další aktuality

Podání kmenových buněk jako prevence urychleného stárnutí mozku po chemoterapii

Podání kmenových buněk jako prevence urychleného stárnutí mozku po chemoterapii

U pacientů po chemoterapii se může urychlit stárnutí mozku, což je spojené s poklesem mozkových funkcí. To se často pojí s tvorbou a ukládáním patologických bílkovin, např. tau proteinů. Jejich přítomnost poškozuje mozkovou tkáň. Zda je možné tento proces zvrátit a udržet mozek v kondici navzdory chemoterapii, zjišťovali autoři v této studii. Než se provedou studie na dobrovolnících, předchází studie na zvířatech. Autoři použili myši, kterým podali chemoterapii (cisplatinu). Došlo ke vzniku depozit tau proteinů, což poškozovalo mozkovou tkáň a snížilo mozkové funkce. Části myší autoři podávali nosem mezenchymální kmenové buňky dva dny nebo jeden měsíc po léčbě cisplatinou. Tato léčba vedla ke snížení tvorby větších depozit, shluků proteinu tau v oblasti hipokampu a entorinální kůře. To bylo provázeno udržením mozkových funkcí.  Výsledky tedy ukazují, že aplikace mezenchymálních kmenových buněk po ukončení cyklu chemoterapie cisplatinou může působit jako prevence urychlení stárnutí mozku. Tento poznatek by mohl být využit také v klinické praxi.

30.1.2023 DH

https://immunityageing.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12979-023-00328-w