Související

Personalizovaná léčba pulpitidy kmenovými buňkami ze zubní dřeně

Personalizovaná léčba pulpitidy kmenovými buňkami ze zubní dřeně

Kmenové buňky se stále více uplatňují také v klinické praxi. Tato případová studie přináší vhled do možnosti řešit stomatologické obtíže pomocí kmenových buněk. Jednalo se o 50letého pacienta s pulpitidou, jemuž musel být proveden endodotický zákrok. Z extrahované zanícené pulpy byly získány mezenchymální kmenové buňky, které byly aplikovány do otevřeného zubu. Kontrola byla provedena za 6 měsíců a 3 roky. Pacient neměl subjektivní obtíže. Provádělo se RTG a CT snímkování k hodnocení PAI (periapikální index), hodnotila se senzitivita a vitalita zubu. Klinicky byla zachycena normální reakce na poklep a palpaci. Zub měl oddálenou reakci na chlad. PAI a CT odhalilo normální periapikální oblast. Test vitality indikoval nižší perfuzi.

Studie tedy dokládá, že využití pacientových kmenových buněk ze zubní dřeně je možné využít jako alternativní terapii pro léčbu pulpitidy u trvalých zubů.

Zdroj: Journal of Endodontics