Související

Obnovení funkcí močového měchýře po poškození míchy

Obnovení funkcí močového měchýře po poškození míchy

Poranění míchy je spojené s dysfunkcemi močového měchýře, ať už se jedná o inkontinenci, nebo případ opačný a je přítomný neurogenní močový měchýř. V předešlých studiích se ukázalo, že intrathékální podání kmenových buněk po kontuzi nebo přerušení míchy zlepšuje funkce močového měchýře. V této studii autoři testovali, zda podání autologních kmenových buněk z kostní dřeně do stěny močového měchýře, jako minimálně invazivní metoda, povede ke zlepšení funkce močového měchýře po hemi- nebo kompletní transekci míchy.

U všech krys se po zákroku rozvinul stav s hyperreflexním typem dysfunkce s navýšením reziduálního volumu. Terapie kmenovými buňkami vedla ke snížení výskytu neinhibovaných kontrakcí u kompletní transekce, u hemitransekce došlo k obnově complience. Došlo také ke snížení reziduálního volumu u obou skupin krys.

Studie dokládá pozitivní efekt podání kmenových buněk na funkce močového měchýře u poranění míchy. Tohoto poznatku by mohlo být využito v klinických studiích a následně také v praxi u pacientů s poškozením míchy, nejen traumatickým.

Zdroj: Life Sciences