Další aktuality

Nová prevaskularizovaná „umělá“ dermis vytvořená z kmenových buněk pro léčbu a hojení kožních defektů

Nová prevaskularizovaná „umělá“ dermis vytvořená z kmenových buněk pro léčbu a hojení kožních defektů

Dárců orgánů vhodných k transplantaci je obecně nedostatek, a jinak tomu není ani v případě kůže. Doposud vyvinutá umělá tkáň (TED, tissue-engineered dermis) také nebyla zcela dostačující, což je dáno tím, že vytvořená 3D vaskulatura má své limitace. Pro vytvoření co nejpřesnější „kopie“ dermis autoři studie využili prevaskularizovaný sheet s mezenchymálními kmenovými buňkami (PBMCS) a prevaskularizovaný fibroblastový sheet (PFCS), které „spojili“ tak, aby napodobili skutečnou strukturu dermis a vytvořili tak prevaskularizovanou TED (PTED). PTED byla implantována myším na kožní defekt a byl sledován proces hojení, který byl kvantifikován v rozmezí 1, 7 a 14 dní po zákroku pomocí histochemické a imunohistochemické analýzy. Výsledky prokázaly, že díky PTED dochází k velmi rychlému uzávěru rány. Po 14 dnech dosahovala míra hojení rány třívrstvé PTED 97,2 %, u kontroly to bylo 89,1 %, při použití PBMCS 92,4 % a PFCS 93,8 %. V případě šestivrstvé PTED tato míra dosahovala 92,3 %. V hojících se kožních defektech myší s PTED byla také vyšší denzita cév. PTED, obzvláště třívrstvá, urychluje hojení a regeneraci poškozené dermis, a to včetně obnovy 3D vaskulární sítě.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33365148/